Panathlonverklaring

Terug naar het overzicht

In 2004 namen Vlaamse Panathlonleden het initiatief voor een Verklaring, een ethische code rond ethiek in de jeugdsport, dat de basisprincipes omvat voor de rechten van het kind in de sport. Aan de grondslag van de verklaring ligt het idee dat alle kinderen het recht hebben op waardige, gezonde en veilige beoefening van sport en spel. De Panathlonverklaring over Ethiek in de Jeugdsport zag op 24 september 2004 het levenslicht in Gent.
Sindsdien werd de Verklaring erkend en ondertekend door honderden instellingen, organisaties en personen die actief zijn in de sport. De ondertekenaars verbinden zich ertoe om over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Onze club ondertekende deze Panathlonverklaring, samen met al onze trainers. Je vindt deze Panathlonverklaring via deze link: http://www.ethicsandsport.com/images/uploads/downloads/panathlonverklaring_over_ethiek_in_de_jeugdsport.pdf, ofwel via "nuttige info" -> downloads.